Kommunalt VA till Kyna

Kyna är utpekat i VA-utbyggnadsplanen som ett område med behov av allmänna vattentjänster. Området består av 80-100 fastigheter och ska anslutas 2026-2027.

Projektets senaste händelser

Juli 2024

Arbetet med projektering fortskrider över sommaren och vidare in i höst. Personer kan i och med det fortsatt röra sig i området.

Maj 2024

  • Vi fortsätter att projektera på olika sätt och i och med det rör vi oss i området.

April 2024

  • Drönarscanning och geoteknisk undersökning är utförd för att få ett bra underlag till den pågående projekteringen av området.

Mars 2024

  • Företaget Sitowise genomför just nu grovprojektering och rör sig därför i området.
  • Insamling av information från fastighetsägare pågår utifrån det brevutskick som genomfördes i november 2023. Om du inte redan svarat på utskicket så gör gärna det då det hjälper oss i planeringsstadiet av området. Blanketten finns under avsnittet "kommunikation med dig som är berörd" längre ner på sidan
  • Vi planerar att genomföra geoteknisk undersökning i området under april månad. Brevutskick om det kommer att gå ut till fastighetsägare i området. Undersökningen kommer att genomföras av företaget Sweco. De fastighetsägare som berörs mer av undersökningen kommer att kontaktas personligen av Borlänge Energi.
  • Beslut av förslaget på verksamhetsområde av vatten och avlopp i Kyna planeras att ta i Kommunfullmäktige under våren 2024

Projektets bakgrund

Utbyggnaden i Kyna syftar framför allt till att motverka risken för hälsoproblem som kan uppstå om enskilda vattentäkter förorenas av närliggande enskilda avlopp.

Behovet att ansluta området baseras på att det är ett stort antal bostäder, tät bebyggelse och högt byggtryck, ett så kallat omvandlingsområde.

Delar av fastigheterna i området är redan anslutna till kommunalt vatten. Ett beslut om hur verksamhetsområdet för Vatten och spillvatten i Kyna kommer att tas av kommunen under 2024.

Visar hur en fastighet ansluts till kommunalt nät.

Som fastighetsägare ansvarar du för alla VA- ledningar på din fastighet från förbindelsepunkten. Normalt sett är förbindelsepunkten belägen vid tomtgräns eller liknande gräns. Du bekostar och åtgärdar själv eventuella läckor, stopp, reparationer eller förändringar på ledningar inom din fastighet.

1, Huvudledningar

2, Servisledningar vatten och spillvatten

3, Servisventil och spolbrunn vid förbindelsepunkt

4, Vattenledning

5, Spillvattenledning

6, Avluftning över taknock

7, Vattenmätare

8, Ansvarsgräns vid förbindelsepunkten. Fastighetsägaren ansvarar för installation och anläggning på fastighetssidan av gränsen. Borlänge Energi ansvarar på motstående sida.

Har du frågor?

Kontakta kundservice så hjälper vi dig!

Jag vill veta när det görs uppdateringar på sidan

Väljer du att prenumerera på sidan så får du e-post till den adress du anger varje gång vi gör uppdateringar här. När du fyllt i din adress och tryckt på skickas ett första e-postmeddelande ut för att du ska samtycka till att vi skickar information till dig.

Hantera prenumeration