Borlänge kommuns logotyp

Kommunalt VA Pusselbo - Repbäcken

Aktuellt i projektet:
Just nu arbetas det aktivt med att mäta in befintligt vatten i området, dvs ventiler, brandposter och andra tekniska anordningar. Vi mäter även in alla enskilda brunnar och nivån på inloppen till dem. Arbetets görs för att vi ska kunna ge er en bra anslutningspunkt.

Vi jobbar även vidare med att få kontakta med alla som blir berörda av projektet samt hantera de frågor och ändringar som inkommit. Har ni inte varit i kontakt med oss får ni gärna höra av er!

Information om utbyggnaden av VA-nätet till Pusselbo- Repbäcken.
Borlänge Energi har påbörjat projekteringsarbetet för att bygga ut VA-nätet i Pusselbo, Repbäcken, Älvnäsgården, Båtsta, Strandarna och Färjenäs. Detta medför att personal från Borlänge Energis och våra olika samarbetsparter kommer att röra sig en del i området.

Området som nu projekteras finns utpekat som planerat verksamhetsområde för vatten och spillvatten i underlaget till Borlänge Kommuns VA-plan. VA-planen förväntas bli fastställd inom kort. Utbyggnationen kommer påbörjas tidigast år 2023.

Avgiften för anslutning till det kommunala VA-nätet debiteras enligt gällande års taxa det året då utbyggnationen är klar och fastigheten har möjlighet att anslutas.

Har ni frågor kontakta Borlänge Energis Kundtjänst på 0243-730 00.

Visar hur en fastighet ansluts till kommunalt nät.


Anslutning till kommunalt Vatten och avlopp

Som fastighetsägare ansvarar du för alla VA- ledningar på din fastighet från förbindelsepunkten. Normalt sett är förbindelsepunkten belägen vid tomtgräns eller tomtliknande gräns. Du bekostar och åtgärdar själv eventuella läckor, stopp, reparationer eller förändringar på ledningar inom din fastighet.

1 Huvudledningar

2 Servisledningar vatten och spillvatten

3 Servisventil och spolbrunn vid förbindelsepunkt

4 Vattenledning

5 Spillvattenledning

6 Avluftning över taknock

7 Vattenmätare

8 Ansvarsgräns vid förbindelsepunkten. Fastighetsägaren ansvarar för installation och anläggning på fastighetssidan av gränsen. Borlänge Energi ansvarar på motstående sida.

Har du frågor?

Kontakta kundservice så hjälper vi dig!

Daniel Börjesson.

Senast uppdaterad:

Telefon: 0243-730 00
E-post: kund@borlange-energi.se
Adress: Borlänge Energi Nygårdsvägen 9 781 70 Borlänge
Intranät

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här