Mina sidor

Jakobsdalen

Jakobsdalen är ett stort utvecklingsområde nära Jakobsgårdarna, Nygårdsdalen och Framtidsdalen, där bland annat bostäder och vårdboende planeras.

Jakobsdalen är ett unikt stadsutvecklingsprojekt som omfattar bland annat nya bostäder, verksamheter, stadsodlingar och hållbar trafik inom Framtidsdalen och Jakobsgårdarna. Målet med Jakobsdalen är att flera aktörer och olika boendeformer tillsammans skapar ett modernt bostadsområde med trivsam livsmiljö.

Här kommer bostäder i varierad upplåtelseform att växa fram. Fokus ligger på kopplingen till intilliggande områden och vikten av gång- och cykelstråk som binder samman staden. Ambitionen är att koppla forskning, utveckling och utbildning till planerna på vad och hur området ska byggas.

Varje bostadskvarter ska kunna innehålla både ägda och hyrda bostäder. Flera aktörer kommer att bygga och utifrån planprogrammet planerar man för ca 1200 bostäder. Höjden kan variera från en våning till fem våningar inom varje kvarter. Bilar får finnas på gatorna på människors villkor, men parkeras i områdets utkanter. Arbetet är en del av Citylab Actions program för hållbar stadsutveckling.