Borlänge kommuns logotyp

Jakobsdalen
Borlänges nya stadsdel

En helt ny stadsdel växer fram i västra Borlänge, nya Jakobsdalen. Nya Jakobsdalen är ett stort utvecklingsområde där bland annat bostäder och vårdboende planeras.

Jakobsdalen är ett unikt stadsutvecklingsprojekt som omfattar bland annat nya bostäder, verksamheter, stadsodlingar och hållbar trafik inom Framtidsdalen och Jakobsgårdarna. Målet med Jakobsdalen är att flera aktörer och olika boendeformer tillsammans skapar ett modernt bostadsområde med trivsam livsmiljö.

Här kommer en ny dynamisk stadsdel med bostäder i varierad upplåtelseform att växa fram. Vi har lagt mycket fokus på kopplingen till intilliggande områden och vikten av gång- och cykelstråk som binder samman staden. Ambitionen är att koppla forskning, utveckling och utbildning till planerna på vad och hur området ska byggas.

Varje bostadskvarter ska kunna innehålla både ägda och hyrda bostäder. Flera aktörer kommer att bygga och utifrån planprogrammet planerar man för ca 1200 bostäder. Höjden kan variera från en våning till fem våningar inom varje kvarter. Bilar får finnas på gatorna på människors villkor, men parkeras i områdets utkanter. Arbetet är en del av Citylab Actions program för hållbar stadsutveckling.

Stadsutvecklingsprojektet Jakobsdalen drivs som ett kommunalt utvecklingsbolag av Borlänge kommun förvaltning AB.

  • Ingen giltig användare vald.

Senast uppdaterad:

Telefon: 0243-730 00
E-post: kund@borlange-energi.se
Adress: Borlänge Energi Nygårdsvägen 9 781 70 Borlänge
Intranät

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här