Mina sidor

Förnyelse av elnätet

Elnätet förnyas och förbättras kontinuerligt.

Förnyelse pågår och ska slutföras på Östermalm och Gylle. Även i Kvarnsveden kommer det att arbetas med förnyelse under året.

I ett par områden i Borlänge kommer gamla kablar att förnyas för att minska risken för störningar.

Utöver dessa lite större projekt byts årligen ett antal kabelskåp och nätstationer ut för att säkerställa ett fortsatt driftsäkert nät.

Förnyelse Landsbygden

Som ett led i att ersätta gamla luftledningar på landsbygden mot mer driftsäker markkabel förnyas elnätet i samband med VA-utbyggnaden runt Lennheden.