Mina sidor

Fastighetsnära insamling av förpackningar

Inom ett par år ska det bli enklare att lämna sitt sorterade förpackningsavfall. Senast 2027 ska fastighetsnära insamling vara införd i hela Borlänge.

Det är regeringen som beslutat om nya regler som ska göra det enklare för hushåll och verksamheter att sortera sitt förpackningsavfall. Vi på Borlänge Energi är glada att området prioriteras och att vi får ett ökat ansvar.

Fastighetsnära insamling innebär att förpackningar av kartong/papper, plast, färgat och ofärgat glas samt metall ska kunna lämnas på eller i nära anslutning till fastigheten där även restavfall och matavfall lämnas. För dig som bor i villa blir det alltså vid din fastighet.

Borlänge Energi arbetar för fullt med att planera för hur detta ska kunna genomföras på ett bra sätt. Vilket insamlingssystem och kärltyper för förpackningar som lämpar sig bäst för Borlänge är ännu inte bestämt. Från januari 2027 ska fastighetsnära insamling vara infört i hela Borlänge.

Första steget - vi tar över återvinningsstationerna

Vi på Borlänge Energi tar över ansvaret för återvinningsstationerna den 1 januari 2024. Läs mer om det här

Om det kommer att finnas behov av återvinningsstationerna efter 2027 när den fastighetsnära insamlingen är införd vet vi inte än.

Så påverkas flerbostadshus

Utifrån riksdagsbeslutet behöver flerbostadshus och bostadsrättsföreningar som i dag inte erbjuder möjlighet till sortering av förpackningsavfall införa det innan 2027.

Våra avfallsstrateger hjälper gärna till att hitta rätt utformning vad gäller vilka sopkärl som behövs hur hur man kan utforma sitt miljö/soprum.
Här finns kontaktinformation till oss

Varje förpackning räknas

Om alla återvann sina kapsyler så skulle det räcka till 3 400 nya bilkarosser varje år.

Källa: FTi (Förpacknings- och tidningsinsamlingen)