Mina sidor

Cykel- och gångvägar

Hagalund, gång- och cykelväg längs Röda vägen

Ombyggnad av Röda vägen mellan Thenstedsgatan och Tägtvägen samt Hagarondellen till Stadshuset på en sträcka av ca 700 meter. Målet med projektet är att skapa en trafiksäker miljö med stora ytor för oskyddade trafikanter.

Samtidigt kommer även fjärrvärme att förnyas. El, belysning och fiber kommer att förstärkas/förnyas och punktinsatser utförs på VA-nätet.

Byggstart: våren 2022, beräknat färdigställt våren 2023.

Östermalm, gång- och cykelväg längs Stationsgatan

Här anlägger vi en gång- och cykelväg längs Stationsgatan i Östermalm på delen Hummelgatan-Brunnsgatan, en sträcka på drygt 400 meter.

I samband med ombyggnadsarbetena förnyas även elkablar och belysning.

Byggstart: våren 2022, beräknat färdigställt våren 2023.