Borlänge kommuns logotyp

Det händer i Borlänge

Här kan du följa en del av de pågående projekt som vi utför i egen regi eller tillsammans med andra.

Större övergripande projekt

Vatten och avlopp

Kommunalt VA Lennheden-Pusselbo-Repbäcken

Kommunalt VA till Lennheden Södra
Kommunalt VA till Lennheden Norra
Kommunalt VA till Pusselbo - Repbäcken

Elnät

Nya elmätare

En ny generations elmätare med nya funktionskrav ska vara på plats hos alla kunder senast den 1 januari 2025. Arbetet är i full gång. Innan själva bytet får du som kund ett informationsbrev som bland annat talar om under vilken tidsperiod som bytet kan ske samt vad som är bra att tänka på inför det.
Läs mer här

Förnyelse centrala Borlänge

I Mjälga, Östermalm och Hushagen förnyas gamla kablar för att minska risken för störningar.

Förnyelse Stormatsbyn-Morberget

Som ett led i att ersätta gamla luftledningar på landsbygden mot mer driftsäker markkabel förnyas, under 2021, elnätet vid Stormatsbyn-Morberget. Berörda markägare blir kontaktade i god tid innan byggstart.

En medarbetare på Borlänge Energi stadsnät håller i en fiberkabel

Senast uppdaterad:

Telefon: 0243-730 00
E-post: kund@borlange-energi.se
Adress: Borlänge Energi Nygårdsvägen 9 781 70 Borlänge
Tillgänglighetsrapport Intranät

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här