Mina sidor

Det händer i Borlänge

Här kan du följa en del av de pågående projekt som vi utför i egen regi eller tillsammans med andra.

Vatten och avlopp

Renovering av vattenledningar i Kvarnsveden

Under hösten renoverar vi befintliga ledningar för vatten och avlopp i Sveaborgsgatan. Under den närmsta tiden (fram till ca v42) är arbetena belägna vid Kvarnforsgatan/Källgatan och trafik till Kvarnforsplan och Vårdcentralen leds om med orange pilar. Se karta Pdf, 523.1 kB.

Nyckelby - Torsång etapp 3

Förberedelser och projektstart för renoveringar och nyläggning av VA-ledningar pågår nu. Siljan Schakt har etablerat och tidsplaneringen är snart klar för att påbörja arbetet.

Dialoger har hållits med några fastighetsägare och fler kontakter kommer att tas löpande.

Utbyggnation av det kommunala vatten- och avloppsnätet görs i följande områden:

Lennheden Södra
Pusselbo-Repbäcken

Stadsmiljö

Varje år upprustningar vi ett antal lekplatser på allmän plats på uppdrag av kommunen. 2024 arbetar vi med lekplatser på Byängesvägen, Rostugnsgränd, Torsvägen och Idrottsvägen.

Läs mer hos Borlänge kommun Länk till annan webbplats.

Forshuvudbron
Kommunen har beslutat att stänga Forshuvudbron för all trafik förutom gång- och cykeltrafik samt moped klass 2. Bron stängs av säkerhetsskäl av från och med den 7 november.

Bro i Hångsarvet, Paradisbron
Kommunens ambition är att kunna genomföra brobytet så snart som det är möjligt.

Kvarnsveden

Byggnation av nytt bullerskyddsplank längs Kvarnsvedsvägen i Bergslagsbyn pågår.

Återvinningsstationer och fastighetsnära insamling

Återvinningsstationer från 1 januari 2024

Fastighetsnära insamling

Nya generationens elmätare

På plats hos alla Borlängebor 2025

Förnyelse av elnätet

Se områden

Jakobsdalen

Jakobsdalen

Jakobsdalen är ett unikt stadsutvecklingsprojekt som omfattar bland annat nya bostäder, verksamheter, stadsodlingar och hållbar trafik inom Framtidsdalen och Jakobsgårdarna.

Läs mer om Jakobsdalen