Borlänge kommuns logotyp

Det händer i Borlänge

Här kan du följa en del av de pågående projekt som vi utför i egen regi eller tillsammans med andra.

Större övergripande projekt

Vatten och avlopp

Kommunalt VA Lennheden-Pusselbo-Repbäcken

Kommunalt VA till Lennheden Södra
Kommunalt VA till Lennheden Norra
Kommunalt VA till Pusselbo - Repbäcken

Nya VA-ledningar i Dalsjö/Igeltjärna

Befintliga vattenledningar är uttjänta och i samband med det bygger vi nya spill- och vattenledningar.


Stadsmijö

Gång- och cykelväg Faluvägen etapp 2

Byggnationen av gång- och cykelväg Faluvägen etapp 2 mellan Hemgatan och Barbergsvägen pågår.
Arbetena beräknas pågå till juni 2021 och omfattar en gång- och cykelväg på Faluvägens norra sida samt förnyelse av ledningar.

Dammar och fontäner torrläggs

Under sommarhalvåret 2021 kommer ett antal fontäner och dammar att hållas ur drift då fokus behöver läggas på andra delar av Stadsmiljöverksamheten i Borlänge.

Parker och lekplatser

Vid de flesta lekplatsupprustningarna förs en dialog med boende, vilka som är på gång just nu ser du här nedanför. Ett renoveringsprogram finns som årligen bearbetas.

Aniaraparken med liten lekpark

Aniaraparken är en ny liten park som kommer att anläggas intill Aniaragatans vändplan. Här kommer de befintliga träddungarna att sparas. Genom parken anläggs gångvägar, sittplatser och en liten lekplats.

Lekplatsen är ett komplement till Bananparken och kommer att vara riktad främst till mindre barn. Det kommer att fi nnas en gungställning med bland annat en gungsits där ett litet barn och en vuxen eller större syskon kan gunga samtidigt.

Tyck till om den nya parken!
Nu vill vi gärna ha synpunkter på förslaget som presenteras här.
Förslag AniaraparkenPDF

Lekplatsen i Kälarvet vid Arturs gata

Under våren-sommaren 2021 planeras lekplatsen vid Arturs gata att rustas upp. Förslaget innebär att den nuvarande utrustningen byts ut helt.

Lekplatsen i Storsvängen

Under våren-sommaren 2021 planeras lekplatsen i Storsvängen att rustas upp. Förslaget innebär att den nuvarande utrustningen byts ut helt.


Elnät

Nya elmätare

En ny generations elmätare med nya funktionskrav ska vara på plats hos alla kunder senast den 1 januari 2025. Arbetet är i full gång. Innan själva bytet får du som kund ett informationsbrev som bland annat talar om under vilken tidsperiod som bytet kan ske samt vad som är bra att tänka på inför det.
Läs mer här

Förnyelse centrala Borlänge

I Mjälga, Östermalm och Hushagen förnyas gamla kablar för att minska risken för störningar.

Förnyelse Stormatsbyn-Morberget

Som ett led i att ersätta gamla luftledningar på landsbygden mot mer driftsäker markkabel förnyas, under 2021, elnätet vid Stormatsbyn-Morberget. Berörda markägare blir kontaktade i god tid innan byggstart.

En medarbetare på Borlänge Energi stadsnät håller i en fiberkabel

Senast uppdaterad:

Telefon: 0243-730 00
E-post: kund@borlange-energi.se
Adress: Borlänge Energi Nygårdsvägen 9 781 70 Borlänge
Intranät

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här