Mina sidor

Det händer i Borlänge

Här kan du följa en del av de pågående projekt som vi utför i egen regi eller tillsammans med andra.

Vatten och avlopp

Renovering av vattenledningar i Kvarnsveden
Arbetet med renovering av befintliga ledningar för vatten och avlopp i Sveaborgsgatan kommer att återupptas vecka 20. Arbetet är beläget längs Sveaborgsgatan från korsningen Risbindargatan till Ringargatan.

Utbyggnation av det kommunala vatten- och avloppsnätet görs i följande områden:

Lennheden Södra
Pusselbo -Repbäcken
Kyna
Nyckelby -Torsång

Stadsmiljö

Årets sandupptagningen pågår. Nu sopar vi gång- och cykelvägar, parallellt med enskilda vägar. Vi har olika storlekar på maskinerna som används på olika gator/vägar.

Se turordning

Varje år upprustningar vi ett antal lekplatser på allmän plats på uppdrag av kommunen. 2024 arbetar vi med lekplatser på Byängesvägen, Rostugnsgränd, Torsvägen och Idrottsvägen.

Läs mer hos Borlänge kommun Länk till annan webbplats.

Forshuvudbron
Kommunen har beslutat att stänga Forshuvudbron för all trafik förutom gång- och cykeltrafik samt moped klass 2. Bron stängs av säkerhetsskäl av från och med den 7 november.

Bro i Hångsarvet, Paradisbron
Kommunens ambition är att kunna genomföra brobytet så snart som det är möjligt.

Vår och sommar är av naturliga skäl högsäsong för asfaltsarbeten runt om i Borlänge. Vi lagar skador, lägger nytt och genomför förbättringsarbeten.

I listan ser du inplanerade projekt. Fler områden kan läggas till under året.

Skinnargatan/Nolåkersgatan
Skäggargatan
Del av Paradisvägen
Bäckelundsgatan + rondell
Broåkersgatan
Del av Nygårdsvägen
Del av Spännarvägen
Del av Tunavägen

Beläggningsarbeten kommer även ske på några avsnitt längs gång- och cykelvägar.

Aktuella gång- och cykelvägsprojekt 2024

Nygårdarna

Gång- och cykelväg med belysning anläggs mellan Mats Knuts väg och Paradisvägen i höjd med Stånggatan där den ansluter till passage över Paradisvägen vid befintliga busshållplatser. Byggstart maj 2024.

Ritargatan-Gjutargatan

Byggnation av ny gång- och cykelväg på Norra Backa. Sträckan som berörs är Ritargatan och en del av Gjutargatan fram till korsningen med Planerargatan. Trafiksäkerheten förbättras för oskyddade trafikanter då de hänvisas till en gång- och cykelväg separerad från fordonstrafiken.

Delar av Ritargatan kommer att vara avstängd för biltrafik under en period av två månader.Det kommer att vara möjligt att passera gåendes och med cykel. Gjutargatan kommer under hela arbetsperioden att vara öppen för biltrafik.

Byggstart maj 2024

Trafikljussignalerna längs Siljansvägen i korsning Tunagatan, Sahlstedtsgatan och Ovanbrogatan rustas upp. Arbetet startar i maj 2024 och beräknas klart sommaren 2024..

Återvinningsstationer och fastighetsnära insamling

Återvinningsstationer från 1 januari 2024

Fastighetsnära insamling

Nya generationens elmätare

På plats hos alla Borlängebor 2025

Förnyelse av elnätet

Se områden

Jakobsdalen

Jakobsdalen

Jakobsdalen är ett unikt stadsutvecklingsprojekt som omfattar bland annat nya bostäder, verksamheter, stadsodlingar och hållbar trafik inom Framtidsdalen och Jakobsgårdarna.

Läs mer om Jakobsdalen