Mina sidor

Sophämtning och slamtömning på vintern

För att sophämtning och slamtömning ska fungera även under förhållanden med mycket snö eller halka finns här några punkter att tänka på.

Innan du ställer fram din tunna

• Öppna locket och se så att inga påsar har frusit fast. Hacka loss eventuellt fastfrusna påsar med en spade eller kvast så slipper du ha kvar några påsar efter tömning.

• Se till att tunnorna är snö och isfria. Snön isar ner bilens lyftarm och i värsta fall tappas tunnan ner i bilen. Det sliter också hårt på våra chaufförers handleder om den tunga tunnan ska rullas eller lyftas.

• Vi uppmanar till snöröjt på hämtningsplats, men förstår att det kan vara svårt när det snöat mycket. Uppfarten är ofta en bättre plats för tunnan när bostadsgatorna blir smalare av snövallar och trottoaren upptas av snö.

Efter tömning

  • Vid halt väglag kan våra sopbilar bli försenade. Låt kärlen stå kvar om det inte är tömt.
  • En tidning i botten på sopkärlet förhindrar att påsarna fryser fast. Dubbla matavfallspåsar i behållaren inomhus förhindrar läckage som ute i tunnan leder till fastfrysning.
  • Du kan minska risken för att plogbilarna ska köra sönder dina sopkärl genom att ta in kärlen på tomten efter tömning.

Om du har egen slambrunn

Snötäcket gör att chaufförerna har svårt att hitta fram till brunnarna och det skapar förseningar i tömningsarbetet. Underlätta arbetet genom att se till att brunnen är framskottad och utmärkt med en pinne eller liknande. Vid halka ska platsen och vägen dit vara snöröjd och sandad, det är en förutsättning för att tömningsbilen ska ta sig fram.