Mina sidor

Det händer med avfallet

Allt som samlas in av sopbilarna, lämnas av privatpersoner på återvinningscentralerna och verksamhetsavfallet från andra kommuner och företag tas omhand på olika sätt.

Alla fraktioner hålls separerade och skickas till återanvändning, återvinning, förbränning och till sist deponering. På den här sidan kan du läsa mer om vad som händer med avfallet.

Matavfall

Asbest

Asbest är farligt avfall och ska transporteras så att det inte dammar. Asbesten lämnas inplastad på Fågelmyra och deponeras sedan separat inne på området.

Asbest – Wikipedia Länk till annan webbplats.

Matavfall

Asfalt

Asfalt som kommer in lämnas till ett asfaltsverk där den återvinns i nya beläggningar.

Miljöanpassad asfalt | skanska.se Länk till annan webbplats.

Matavfall

Aska

Askan från villapannor lämnas i väl försluten säck i restavfallet eller i avsedd container på Fågelmyra återvinningscentral och deponeras på Fågelmyra. Låt askan vila i plåthink minst en vecka för att minska brandrisken.

Matavfall

Batterier

Av alla batterier som samlas in är den största delen alkaliska batterier, hela 75 procent, men andelen litiumbatterier ökar. Batterierna krossas och separeras så att metall, plast, zink och mangan kan plockas ut och återvinnas eller omhändertas som farligt avfall.

Batterier | El-Kretsen Länk till annan webbplats.

Matavfall

Bilbatterier

Batterierna smälts ned och bly separeras genom destillation och blir ny råvara. Syran omhändertas också och kan återanvändas.

Boliden Bergsöe - Boliden Länk till annan webbplats.

Matavfall

Däck

Utslitna bildäck kan användas till lättfyllnadsmaterial, dräneringsmaterial i deponier, gatubeläggningar, tätskikt eller gå till energiåtervinning.

Start - Svensk Däckåtervinning (sdab.se) Länk till annan webbplats.

Matavfall

Däck med fälg

Utslitna bildäck kan användas till: lättfyllnadsmaterial, dräneringsmaterial i deponier, gatubeläggningar, tätskikt eller går till energiåtervinning. Fälgarna smälts ner och återvinns till nya produkter.

Matavfall

Hårdplast

Den hårdplast som samlas in på Fågelmyra återvinningscentral transporteras till Stena Recyclings återvinningsanläggning i Lanna. Där materialåtervinns plasten till plastgranulat som sedan kan användas vid tillverkning av nya produkter.

Återvinning, insamling och sortering av hårdplast l Stena Recycling Länk till annan webbplats.

Matavfall

Isolering - tidigare Ej återvinningsbart

Material som inte går att återvinna eller återanvända deponeras på Fågelmyra återvinningscentral. Exempel på detta är isolering och kattsand.

Matavfall

Energiåtervinning - tidigare brännbart

Allt som på Fågelmyra ÅVC lämnas som energiåtervinning kvalitetskontrolleras inne på Fågelmyra avfallsanläggning. Sedan lagras det i väntan på att kraftvärmeverket Bäckelund beställer bränsle. Där utvinns energin och omvandlas till fjärrvärme och el.

Matavfall

Farligt avfall

Farligt avfall skickas i huvudsak till förbränning i en anläggning med särskilt reningssystem. Där utvinns energin och omvandlas till fjärrvärme och el. En del farligt avfall som olja, glykol och lösningsmedel kan renas och återanvändas. Avfall som klassas som farligt kan t ex vara giftigt, cancerframkallande, frätande, smittförande eller brandfarligt.

Matavfall

Färgade glasförpackningar

Glas kan återvinnas hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras. Merparten av allt glas blir nya glasförpackningar, resten blir glasull.

Vad händer med återvinningen?: Glas | UR Play Länk till annan webbplats.

Matavfall

Gips

Det gips som samlas in på Fågelmyra transporteras till en återvinningsanläggning. Där mals gipset ner till ett pulver som används för att tillverka nya gipsskivor.

HEM - GYRO Gipsåtervinning Länk till annan webbplats.

Matavfall

Impregnerat trä

Impregnerat virke avger en giftig gas när man eldar det. Vi krossar och skickar det vidare till förbränning i en godkänd förbränningsanläggning med rökgasrening, i detta fall Bäckelund!

Matavfall

Kabel

Kablar och elskrot kan innehålla farliga komponenter som demonteras ur produkterna. Därefter separeras de metaller och andra material som kan återvinnas innan resten går till energiåtervinning.

El-Kretsen | Tillsammans för kretsloppet Länk till annan webbplats.

Matavfall
Porslin och keramik

Kakel & porslin

Kakel & porslin som kommer in återanvänds som konstruktionsmaterial vid reparationer av markarbeten med mera inne på Fågelmyra avfallsanläggning.

Matavfall

Kyl & frys

Äldre kylskåp och frysar innehåller freoner som bidrar till växthuseffekten och är ozonnedbrytande. Freonerna omhändertas i två steg. När freonerna är omhändertagna separeras metaller och plaster för att återvinnas.

Främst i Norden inom återvinning av freon - Freonåtervinning (freonatervinning.se) Länk till annan webbplats.

Matavfall

Lastpallar

Lastpallarna som samlas in på Fågelmyra återvinningscentral säljs på plats eller hämtas av en återbruksaktör som reparerar pallar med mindre skador. Trasiga pallar lämnas container för trävirke på Fågelmyra återvinningscentral.

Matavfall

Litiumbatterier

Litiumbatterier finns exempelvis i klockor, datorer, telefoner och leksaker. Hela 90 procent av de vanligaste litiumbatterierna går att återvinna. Plast, metall, litium och andra ämnen separeras och återvinns.

Hantering av litiumbatterier | El-Kretsen Länk till annan webbplats.

Matavfall

Ljuskällor

Lågenergilampor innehåller kvicksilver - ett gift som bland annat kan orsaka nervskador om det hanteras på fel sätt. Kvicksilvret tas om hand innan övriga material separeras och går till återvinning.

Ljuskällor | El-Kretsen Länk till annan webbplats.

Matavfall

Lysrör

Lysrör innehåller kvicksilver - ett gift som bland annat kan orsaka nervskador om det hanteras på fel sätt. Kvicksilvret tas om hand innan övriga material separeras och går till återvinning.

Ljuskällor | El-Kretsen Länk till annan webbplats.

Matavfall

Matavfall

Matavfall sorteras i papperspåse och läggs i den bruna matavfallstunnan. Detta transporteras sedan till Fågelmyra avfallsanläggning där det förbehandlas och sorteras. Därefter transporteras avfallet till biogasanläggningar där biogas och biogödsel produceras. Det felsorterade avfallet går till Energiåtervinning på Bäckelund.

Matavfall

Metall

Metall kan återvinnas hur många gånger som helst. Återvinningen innebär att man smälter om skrot och tillverkar nya metallprodukter.

Just nu har vi avtal för omhändertagande med: NG Metall AB - Elektronikåtervinning, återbruk av IT, järn och metaller.

Matavfall

Metallförpackningar

Metall kan återvinnas om och om igen. Att återvinna aluminium sparar 95 procent av den energi som annars behövs för att göra nytt aluminium. Återvinningen av stål sparar 75 procent av energin jämfört med nyproduktion. Kom ihåg att även importburkar av aluminium (läsk/öl etc.) kan skänkas till vår insamling till förmån för Kvinnojouren i Borlänge.

Vad händer med återvinningen? Metallförpackningar | UR Play Länk till annan webbplats.

Matavfall

Ofärgade glasförpackningar

Glas kan återvinnas hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras. Merparten av allt glas blir nya glasförpackningar, resten blir glasull.

Vad händer med återvinningen?: Glas | UR Play Länk till annan webbplats.

Matavfall

Papper

Pappersfibrer kan återvinnas upp till 7 gånger. Det är billigare och mer energieffektivt att tillverka nya papper, tidningar och reklamblad av återvunnet papper än av nytt.

Matavfall

Pappersförpackningar

Papper kan återvinnas 7 gånger. Genom att återvinna papper spar vi på både energi och träråvara.

Vad händer med återvinningen?: Papper | UR Play Länk till annan webbplats.

Matavfall

Pant

Fem pantade burkar motsvarar fyra timmars datoranvändning och två timmars standbytid. Tomburkar och tomflaskor återvinns till nya förpackningar och nya förbrukningsmaterial. Lämna in din pant till oss på Fågelmyra återvinningscentral så återvinns burkarna via Pantamera och intäkten går oavkortat till Kvinnojouren Borlänge.

Vad händer med återvinningen? Pant | UR Play Länk till annan webbplats.

Matavfall

Planglas

På Fågelmyra återvinningscentral samlar vi in planglas separat som materialåtervinns till nya glasprodukter.

Matavfall

Plastförpackningar

Plast kan återvinnas upp till 7 gånger. Det kan till exempel bli bärkassar, rör, flaskor, marktäckningsfilm för jordbruk och dunkar.

Vad händer med återvinningen?: Plast | UR Play Länk till annan webbplats.

Matavfall

Restavfall

Restavfallet, det som inte går att återvinna eller återanvända, läggs i tunnan för restavfall. Det transporteras därefter till Borlänges kraftvärmeverk Bäckelund där det omvandlas till fjärrvärme och el.

Matavfall
Trä

Ris, grenar & trä

Allt trä gör vi flis av. Flisen eldas i värmeverk och blir till fjärrvärme och el. Likadant är det med grenar, ris och stammar.

Matavfall

Småelektronik

Elektronik kan innehålla farliga komponenter som demonteras ur produkterna. Därefter separeras de material som kan återvinnas innan resten går till förbränning eller deponering.

Insamlingssystem | El-Kretsen Länk till annan webbplats.

Matavfall

Sport & fritid

Det som inte är trasigt kan användas igen. Då sparar vi på jordens resurser och minskar det växande sopberget. På Fågelmyra kan du lämna sport- och fritidsutrustning till Fritidsbanken.

Borlänge - Fritidsbanken Länk till annan webbplats.

Matavfall

Stoppade möbler

Avfallet krossas på Fågelmyra avfallsanläggning för att sedan energiutvinnas. Spiralfjädrarna går till metallåtervinning.

Matavfall
Sanitet

Tegel & sanitet

Tegel och sanitetsporslin som kommer in återanvänds som konstruktionsmaterial vid reparationer av markarbeten med mera inne på Fågelmyra avfallsanläggning.

Matavfall

Textil

På Fågelmyra återvinningscentral tar vi emot både hela och trasiga textilier. De hela textilierna skickas som bistånd eller säljs second hand (om du lämnar det till återbruk). De trasiga textilierna återvinns och blir till exempelvis bilinredning, isolering eller trasor.

Textilavfall - Sopor.nu Länk till annan webbplats.

Matavfall

Tidningar

Pappersfibrer kan återvinnas upp till 7 gånger. Det är billigare och mer energieffektivt att tillverka nya papper, tidningar och reklamblad av återvunnet papper än av nytt

Matavfall
Jord

Trädgårdsavfall och jord

Allt grönt från trädgårdar och parker behandlas biologisk genom kompostering på Fågelmyra avfallsanläggning. Sedan blir det anläggningsjord som vi bland annat använder till jordbruk och spridning på åkermark.

Matavfall

TV & Skärmar

Bildskärmar kan innehålla farliga komponenter som demonteras ur produkterna av El-kretsens entreprenör i Västerås. Därefter separeras de material som kan återvinnas innan resten går till energiåtervinning eller i sista hand deponi.

El-Kretsen | Tillsammans för kretsloppet Länk till annan webbplats.

Matavfall

Vitvaror

Vitvaror, som disk- och tvättmaskiner kan innehålla miljöfarliga ämnen, till exempel PCB. För att kunna separera de olika materialen demonteras vitvaran och eventuella farliga ämnen avlägsnas innan resten materialåtervinns.

El-Kretsen | Tillsammans för kretsloppet Länk till annan webbplats.

Matavfall

Wellpapp

Limrester avlägsnas. Därefter sorteras papperet på kvalitet och mals ned till massa som silas och renas från föroreningar. Massan går sedan till tillverkning av ny wellpapp.

Matavfall

Återbruk

Det som inte är trasigt kan användas igen. Då sparar vi på jordens resurser och minskar det växande sopberget. På Fågelmyra återvinningscentral kan man lämna sina saker till återbruk. Beroende på vad som lämnas hanteras det av någon av följande återbruksaktörer:

Ta Tillvara: Tar emot alltifrån möbler, inredning, hemtextilier och böcker till kökstillbehör, elektronik och annat som kan återanvända. Se mer av Ta Tillvara på deras Facebook sida: https://www.facebook.com/tatillvaraborlange/ Länk till annan webbplats.

Dala återbyggdepå: Tar emot byggrelaterade produkter och material som exempelvis verktyg, vitvaror, byggskivor och fönster. Läs mer om Dala återbyggdepå här: www.dalaåterbyggdepå.se

Fritidsbanken: Tar emot sport- och friluftsartiklar av olika slag, alltifrån skidor och cyklar till fiskeutrustning och tält. Läs mer om fritidsbanken här och se vad som finns att låna: Borlänge - Fritidsbanken Länk till annan webbplats.

På Fågelmyra finns även en hylla där du som besökare kan lämna och ta krukor.