Återvinn ditt matlagningsfett

Fett, till exempel frityrolja eller stekfett, som hälls i avloppet kan orsaka stopp då det stelnar och bildar proppar på vägen ner. Om fettet istället samlas upp i en behållare kan det med fördel återvinnas och användas som en viktig råvara vid tillverkning av nya produkter.

Sortera ut ditt matfett

Från och med den första januari 2024 gäller krav på separat utsortering av bioavfall, där flytande ätligt fett ingår. Detta innebär att allt matfett nu ska gå till återvinning, något som skiljer sig mot tidigare då det varit tillåtet att lägga matfett i restavfallet.

Lämna till Fågelmyra ÅVC

Samla upp flytande vegetabiliskt fett/olja/gammal frityrolja i plastflaska eller pappersförpackning med kork och lämna in till fettåtervinning på återvinningscentralen. Du lämnar flaskan med fett på disken för Farligt avfall och berättar vad den innehåller eller lämnar den på disken väl märkt.

För hushåll som inte kan ta sig till Fågelmyra återvinningscentral och som har små mängder matfett är det okej att fortsatt lägga det i restavfallet. Detta eftersom vi vill undvika att matfettet hälls ut i avloppet.

Ta hjälp av fett-tratten

Fråga gärna på återvinningscentralen efter en fett-tratt som hjälper dig att fylla fettet på flaskan/förpackningen. Tratten är gratis och kan också hämtas på Borlänge Energis huvudkontor på Nygårdsvägen.

 

Den begagnade matoljan renas i en kvalitets- och miljösäkrad felstegsrening och blir en råvara som kan ersätta andra oljor, Återvunnen matolja är eftertraktad av producenter och den minskar efterfrågan på palmolja, vars plantager ofta
orsakar att värdefull regnskog avverkas.


Fettet som lämnas till återvinning kan i slutänden kan bli:

Tvål- och tvättprodukter
Stearin
Målarfärg
Plast
Biobränsle
med mera.