Hantering av asbestmaterial på Fågelmyra

Asbest förbjöds 1976 och totalförbjöds 1982 men hus som är byggda innan 1977 kan innehålla asbesthaltigt byggmaterial. Förpacka den asbest du tar med till Fågelmyra ÅVC väl.

Asbest kan exempelvis finnas i vägg- och takplattor, värmeisolering i ventilationstrummor, i eternitrör och i värmepannor. Det kan också finnas inblandat i gummigolvmattor och kakelfix. Damm från asbest är farligt att andas in men så länge asbesten är bunden i ett fast material dammar det inte. Att andas in asbestfibrer kan orsaka cancer, främst i andningsorganen.

Den asbest som kommer till Fågelmyra sitter ofta i långa ventilationsrör som villaägare har rivit ut ur gamla hus.

Så lämnar du asbest på ett säkert sätt

Materialet måste vara väl förpackat i plast, använd så kallad byggplast (0.2 mm) och tejpa ihop den. Läckande eller trasiga förpackningar innebär risker för dig och personalen. Tänk på att materialet inte kan vara för tungt eller skrymmande då du själv som kund bär in det i avsedd behållare

Så här skyddar du dig

Du får hantera asbesthaltiga material på ditt eget hus, men du ska ha kunskap om hur du undviker hälsorisker och olägenhet för omgivningen. Inomhus bör du inte hantera asbesthaltiga material själv utan bör istället anlita ackrediterad fackman. Detsamma gäller för lös asbest.

Vid demontering av eternitplattor ska dessa hanteras så att de inte går sönder. För att minska bildningen av damm kan eternitplattorna fuktas genom vattenbegjutning. Observera att du inte ska använda högtryckstvätt eftersom det kan frigöra dammpartiklar. Den fuktiga massan som kan bildas ska samlas upp innan vattnet hinner avdunsta och packas i tätförslutande förpackning.

Förpackningarna ska märkas med ”Innehåller asbest” Fråga personalen om du har större mängder asbest.

Skyddsutrustning

För att skydda dig måste du enligt Arbetsmiljöverket använda ansiktsmask av typ halvmask med partikelfilter PM3 och skyddskläder av engångstyp om du ska ta ner eternitplattor utomhus. Efter arbetet ska du tvätta dig noga.

För att minska risken att få in asbestpartiklar i bostadsmiljön kan du vidta några skyddsåtgärder: Ta av dig arbetskläderna utomhus. Byt helst arbetskläder mellan arbetspassen. Använd inte dammsugare för att suga upp asbestpartiklar, de sprids i luften nästa gång du dammsuger även om du bytt dammsugarpåse emellan.

Kasta engångskläder, handskar och asbestavfall i en tätförslutande förpackning tydligt märkt med varningstext - Innehåller asbest. Avfallet ska hanteras som övrig asbest och läggas i asbestcontainern.