Mina sidor

Fågelmyra på turné

Fågelmyra on tour och Ris-onsdag, våra otroligt populär turnéer där återvinning och avfall står i fokus, är äntligen tillbaka! Vi kommer närmare dig för att underlätta både återvinning och återbruk.

Fågelmyra on tour

På Fågelmyra on tour tar vi emot i stort sett allt utom ris- och trädgårdsavfall, det kan du istället lämna under RIS-onsdag.

Vi kan heller inte ta emot eternit och asbest när vi är på turné, utan ber dig att istället åka till Fågelmyra ÅVC med den typen av avfall.

Insamlingskärl för förpackningar finns vid alla stopp vilket gör att du även har möjlighet att lämna in tidningar, glas-, metall-, plast- och pappersförpackningar.

Fågelmyra on Tour samarbetar med olika aktörer inom återbruk. Ta med och lämna saker till Ta till vara, Fritidsbanken och Dala återbyggdepå.

Ta med bärhjälp om du behöver

Tänk på att personalen inte kan hjälpa till att lasta av saker av arbetsmiljöskäl. Även lättare avfall blir tungt om det ska lyftas många gånger, vi träffar ca 150 000 kunder per år i vår återvinningsverksamhet.
Ta därför med dig bärhjälp om du inte kan lasta av själv.

Turnéstopp

På kartan nedan ser du alla turnéstopp för både höst (röda) och vår (blå).

Risonsdagar - lämna ditt trädgårdsavfall till oss

Våren 2024: onsdagar vecka 19-22, klockan 14-18

Det är endast när vi finns på plats med vår verksamhet som du kan lämna ris- och trädgårdsavfall. All dumpning utanför de angivna öppettiderna är förbjudet. Övrig tid ska avfallet lämnas på Fågelmyra återvinningscentral.