Dala Återbyggdepå

Minskat byggavfall ger stora klimatvinster

Många Borlängebor är redan bekanta med konceptet ”Ta till vara”. Vet du att det också finns i en upplaga för den som vill renovera med omtanke för miljö – och kanske göra ett fynd!

Upptäck Dala återbyggdepå på Islingby industriområde som är fullmatad med byggmaterial för att öka återbruket och med det minska klimatpåverkan och nyproduktion.

Dala Återbyggdepå har som målsättning att 2023 återbruka 2500 ton byggmaterial. I satsningen är Borlänge Energi både en aktiv part och en finansiär tillsammans med övriga aktörer; Borlänge kommun, Tunabyggen, Dalarnas försäkringsbolag, AB Hushagen, Byggdialog Dalarna och Upphandlingsdialog Dalarna.

Läs mer på www.dalaaterbyggdepa.se Länk till annan webbplats.

Dala återbyggdepå på Facebook Länk till annan webbplats.