Föreslagen kretsloppsplan för 2023-2030

Borlänge kommun och Borlänge Energi har nu tagit fram ett förslag till ny kretsloppsplan (tidigare benämnt avfallsplan) som finns ute för granskning under perioden 15 augusti – 30 september.

Kretsloppsplanen innehåller mål som visar var vi behöver vara år 2030 i vårt arbete med att minska avfall, öka resursutnyttjande och säkerställa en ren och giftfri miljö.

Hushållen och deras beteenden är centrala liksom kommunerna och deras
verksamheter. Men alla berörda aktörer är viktiga för att nå framgång.

Kretsloppsplanens viktigaste mål till år 2030 är:

  • Utveckla en mer hållbar konsumtion hos både hushåll och kommunala verksamheter där uppkomsten av avfall minskar med minst 25 procent.
  • Utveckla materialåtervinning av både restavfall och grovavfall med målet att minska mängden avfall till förbränning med 50 procent.
  • Utveckla hållbart byggande och hållbar hantering av byggavfall och schaktmassor.

Ta del av förslaget

Under utställningstiden 15/8-30/9 har samtliga privatpersoner, föreningar och företag möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Utöver kretsloppsplanen finns även ett åtgärdsprogram med aktiviteter som bör genomföras för att vi ska kunna nå uppsatta mål samt en bilaga med informationsunderlag.

Kretsloppsplan 2023-2030 Pdf, 1.2 MB.
Bilaga: Underlag Pdf, 597.8 kB.
Bilaga: Åtgärdsprogram för perioden 2023-2026 Pdf, 161.4 kB.

Förslaget med bilagor finns även att ta del av på Biblioteket i Borlänge (Sveagatan 5) samt i Palladiums entré (Sveagatan 21).

Lämna synpunkter senast 30 september

Märk brev eller e-post med: Yttrande Kretsloppsplan Borlänge
Synpunkter skickas till: sara.johansson@borlange-energi.se
eller: Borlänge Energi, Box 834, 781 28 Borlänge