Borlänge kommuns logotyp

Så sorterar du

I Borlänge ska allt avfall sorteras. Det bästa är att se till att det inte blir något avfall alls. Det avfall som ändå uppstår ska sorteras så att man antingen kan återanvända den gamla produkten eller återvinna materialet som produkten är tillverkad av. Om de alternativen inte är möjliga, återstår att ta tillvara materialen så det går att utvinna energi.

Matavfall kan rötas och bli biobränsle och biogödsel. Den del av avfallet som är brännbart restavfall går till framställning av el och fjärrvärme.

Matavfall och brännbart restavfall

Läggs i behållare vid fastigheten/verksamheten.

Förpackningar

Förpackningar av papper, plast, metall och glas – samt tidningar och annat papper ska lämnas på återvinningsstationer om inte separata behållare finns vid den egna fastigheten/verksamheten.

Grovavfall

Lämnas på Fågelmyra återvinningcentral. Till grovavfall räknas bland annat:

Asbest (förpackad), Aska, Batterier, Brännbart grovavfall, Böcker till återvinning, Deponirest, Däck med och utan fälg, Elektronikavfall, Farligt avfall, Gips, Impregnerat trä, Jord, Kläder och textilier, Lastpallar, Lysrör och lampor, Matolja och matfett, Metallskrot, Pantförpackningar, Ris, Saker till Ta Till Vara, Sten, klinker och betong, Träavfall, virke, Trädgårdsavfall, Vitvaror och Wellpapp.

Byggmaterial för återvinning

På Dala återbyggdepå kan privatpersoner och företag lämna och köpa begagnat byggmaterial och rester från bygg(relaterade) produkter.
Dala återbyggdepå webbplats
Dala återbyggdepå Facebook

Ta till vara

På Fågelmyra finns dessutom en Ta Till Vara-station där man kan lägga möbler och annat som sedan körs ner till butiken för försäljning.
Ta till vara webbplats
Ta till vara på Facebook

En värmeljus på väg att brinna ut.

Digital sorteringsguide

Digitala sorteringsguiden är ett samarbete mellan dalakommunerna. Förutom att söka på det du ska slänga för att se så att det hamnar rätt kan du se på vilka platser det finns återvinningsstationer och återvinningscentraler.

Beställ eller skriv ut sorteringsguider

Det finns två foldrar som beskriver sortering av avfall.
Båda kan läsas digital eller beställas i tryckt form via marknad@borlange-energi.se

SorteringsguidenPDF
SorteringtipsPDF

Framsida på foldern Sortering i Borlänge kommun.
Framsida på foldern sorteringstips i Borlänge kommun.

Senast uppdaterad:

Telefon: 0243-730 00
E-post: kund@borlange-energi.se
Adress: Borlänge Energi Nygårdsvägen 9 781 70 Borlänge
Intranät

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här