Borlänge kommuns logotyp

Möjliggör full källsortering

Förbättra miljön och minska kostnaden för avfallshanteringen.

Tidningar, wellpapp och olika förpackningar är värdefulla resurser som kan återvinnas om de sorteras rätt. Vi på Borlänge Energi vill gärna hjälpa er som är ansvariga för avfallshanteringen i flerbostadshus att höja källsorteringsnivån.

De flesta Borlängebor vill göra rätt och sortera sitt avfall om det finns lättillgängligt och med tydliga anvisningar.

Byt kärl!

Vi föreslår att ni byter ett eller flera restavfallkärl till kärl för tidningar, wellpapp och förpackningar. Av oss får ni kostnadsfritt skyltar, foldrar och sorteringsguider som hjälper er att informera hyresgäster eller medlemmar enkelt och smidigt. Tillsammans hjälps vi åt att göra det lätt att göra rätt!

Så här fungerar det

  1. Under Ändra dina avfallstjänster kan du direkt ändra/lämna in önskemål för avfallstjänsterna.
  2. Vid frågor eller hjälp med ett skräddarsytt förslag för byte av kärl, ta kontakt med vår kundservice på telefon 0243-730 00.
  3. På vår webbplats kan ni också se vilket informationsmaterial som finns att tillgå och beställa det.
  4. Vi bekräftar beställningen och byter kärl efter era önskemål.
  5. Ytterligare insatser planeras i dialog. Vi kan bland annat erbjuda guidade turer på Fågelmyra återvinningscentral och träffar där vi svarar på era frågor kring källsortering.

Vi ser fram emot att höra från er!

Tips

Saknar ni utrymme för extra kärl?
När hyresgäster eller medlemmar sorterar sitt avfall bättre, behövs färre kärl för restavfall. Då kan utrymme skapas. Byte av kärl till mindre storlek är också möjligt.
Finns det inte plats inomhus – titta på ytor utomhus!
Fundera på investering i underjordsbehållare. Det finns redan på flera olika platser i Borlänge.

Ser ni utmaningar med nedskräpning kring kärlen utomhus?
Fundera på att bygga ett sophus som kan låsas. Alla kärl kan stå smidigt ihop och det är bara hyresgästerna eller medlemmarna som har tillgång till sophuset.

Är ni rädda att mängden felsorterat avfall ska öka?
Använd skyltar, dekaler, foldrar och sorteringsguiden från Borlänge Energi. Samla gärna ihop en grupp så kan vi presentera vårt material för er, eller följ med på en guidad tur på återvinningscentralen Fågelmyra.

Senast uppdaterad:

Telefon: 0243-730 00
E-post: kund@borlange-energi.se
Adress: Borlänge Energi Nygårdsvägen 9 781 70 Borlänge
Intranät

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här