Borlänge kommuns logotyp

Töm säcken

Med målet att återvinna mer och bränna mindre tar vi inte längre emot hela fyllda sopsäckar på återvinningscentralen Fågelmyra.

Vi på Borlänge Energi har tillsammans med er Borlängebor jobbat hårt och länge med att minska avfallet och nyttja alla resurser, bland annat genom att tidigt börja med källsortering.

Bara en tredjedel av avfallet i säckar med blandat innehåll som slängs hos oss på Fågelmyra återvinningscentral är rätt sorterat, resten hade gått att återvinna eller återbruka.

Nu tar vi ett steg mot bättre källsortering och tar inte längre emot hela fyllda sopsäckar på Fågelmyra. Det finns undantag. Isolering, spån och annat dammande material ska packas i säckar eftersom det påverkar personalens arbetsmiljö på ett negativt sätt. Samma sak med textil till återvinning, asbest samt invasiva växter som till exempel parkslide.

Brännbart/ej återvinningsbart

För att göra det tydligare för dig som besökare ger vi containern för brännbart tillägget ej återvinningsbart. Här ska du bara slänga det som inte återvinns i någon av de andra containrarna eller som kan lämnas i Ta Till Vara-rummet. Exempel på brännbart/ej återvinningsbart är madrasser, tapetrester, gummi, takpapp samt slangar, räfsor och skidor som är trasiga.

Tips! Byt till genomskinlig säck

Du kan sortera ditt brännbara, ej återvinningsbara, material i genomskinliga säckar. Visa de fyllda säckarna för personalen som då kan ge klartecken att slänga hela säcken i containern. Genomskinliga säckar finns att köpa i handeln och hos oss på återvinningscentralen.

Frågor och svar

Varför måste säcken tömmas?

• Vi behöver återanvända och återvinna mer för att bidra till en hållbar framtid.
• Bara en tredjedel av avfallet i säckar med blandat innehåll är rätt sorterat
• Att förbränna avfall är dyrt och belastar miljön.
• Det är riskfyllt för vår personal att hantera säckar med okänt innehåll.

Blir det billigare för mig när jag gör mer av jobbet?

Nej, men det blir dyrare för alla när vi inte sorterar på rätt sätt. Förbränningspriserna har ökat drastiskt och ju mer vi skickar till förbränning, desto dyrare blir det.

Vad händer med de tömda säckarna?

Bäst är om du kan återanvända din säck. Annars kan du lämna din tomma säck till återvinning.

Är det här något som bara görs i Borlänge?

Nej, det finns redan på andra återvinningscentraler.I Västerås till exempel har man genom att ”tömma säcken” minskat mängden avfall till förbränning med 50% sedan starten i maj 2018. Andra ställen som ”tömmer säcken” är Örebro, Hedemora, Göteborg och Linköping.

Senast uppdaterad:

Telefon: 0243-730 00
E-post: kund@borlange-energi.se
Adress: Borlänge Energi Nygårdsvägen 9 781 70 Borlänge
Tillgänglighetsrapport Intranät

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här