Borlänge kommuns logotyp

Invasiva arter

Invasiva främmande arter är växter, djur, svampar och mikroorganismer som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till en ny miljö och som där sprider sig snabbt och orsakar skador på naturen.

Det kan vara växter som tränger ut andra växter eller är giftiga, djur som äter upp eller konkurrerar ut andra djurarter eller djur som sprider sjukdomar.

Så här hanterar du som privatperson i Borlänge kommun trädgårdsavfallet efter invasiva arter:

  • I första hand lämnas avfallet, i dubbla påsar/säckar, till Fågelmyra. Där tar du kontakt med personalen och vi tar hand om avfallet separat. Vi kör då upp dem till utlastningen så att de kan gå till förbränning direkt utan krossning.
  • Om det är en mindre mängd växtavfall från invasiva främmande växtarter läggs det förslagsvis i dubbla påsar som försluts och sedan läggs i det egna sopkärlet. Bara växtdelar, ingen jord. När sopkärlet töms transporteras då växtavfallet direkt till förbränning och någon risk för spridning av frön eller växtdelar finns inte.
  • Även under transporten och under hanteringen av växterna som risken för spridning av invasiva främmande arter är stor. Var noggrann och säkra att varken frön eller växtdelar kan komma ut i naturen under transporten. Slutna kärl eller säckar är lämpligast.

Mer att läsa

https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Djur-och-vaxter/Invasiva-frammande-arter/Spridningsvagar/


EU:s förteckning, som finns i Sverige:

Jättebalsamin, Impatiens glandulifera, NV
Jätteloka, Heracleum mantegazzianum, NV
Kabomba, Cabomba caroliniana, HaV
Sidenört, Asclepias syriaca, NV
Skunkkalla, Lysichiton americanus, NV
Smal vattenpest, Elodea nuttallii, HaV
Storblommig ludwigia, Ludwigia grandiflora, HaV
Tromsöloka, Heracleum persicum, NV
Vattenhyacint, Eichhornia crassipes, HaV
Fjäderborstgräs, Pennisetum setaceum, NV
Röd jättegunnera, Gunnera tinctoria, NV

Senast uppdaterad:

Telefon: 0243-730 00
E-post: kund@borlange-energi.se
Adress: Borlänge Energi Nygårdsvägen 9 781 70 Borlänge
Intranät

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här