Borlänge kommun

Insamling av fallfrukt

På Fågelmyra återvinningscentral finns nu en liten container i anslutning till trädgårdsavfallet där du under säsong kan lämna din fallfrukt. Fallfrukten behandlas i vår matavfallsanläggning och blir i slutändan till biogas och biogödsel.

Under 2019 samlades 50 000 kg in och gav då fantastiska 5 000 mil på biogas! Den behandlade fallfrukten gav också ytterligare värde i form av ekologisk biogödsel

  • Ingen giltig användare vald.