Borlänge kommuns logotyp

Karaktärisering av avfall

Nedanstående deponeringsregler gäller för dig som företagare

 1. Karaktärisering. Blankett ska alltid fyllas i
  Regelbundet genererat avfall
  Oregelbundet genererat avfall
  Grundläggande karaktärisering för avfall till deponi samt massor för konstruktion Pdf, 139.7 kB.
 2. Farligt avfall ska laktestas. Fågelmyra återvinningscentral deponerar inte farligt avfall.

Avfallsproducent

Var och en som bedriver en verksamhet som ger upphov till avfall (ursprunglig producent) eller var och en som genom förbehandling, blandning eller andra förfaranden ändrar avfallets art eller sammansättning.

Avvisning

Avfall som når anläggningen och som inte har ifylld blankett avvisar vi och enligt lag är vi skyldiga att meddela avvisningen till tillsynsmyndigheten.


Hur ofta behöver karakteriseringen göras?

Regelbundet genererat avfall

För icke farligt avfall gäller karakteriseringen så länge avfallets egenskaper eller den process som genererat avfallet inte förändras. § För farligt avfall ska en mindre provning, en så kallad överensstämmelse-provning, göras minst en gång per år.

Icke regelbundet genererat avfall

En ny karakterisering genomförs vid varje tillfälle.


Lagar och regler

De nya reglerna går att hitta i Naturvårdsverkets föreskrift "Kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering, NFS 2004:10".

 • Klassificeringen (bestämning av avfallskod, EWC) av avfallet görs enligt Avfallsförordningen (SFS 2011:927). Läs mer i länkar till höger på Naturvårdsverket.
 • Överensstämmelseprovning görs enligt (NFS 2004:10, §§ 17-19).
 • Ingen giltig användare vald.

Senast uppdaterad:

Telefon: 0243-730 00
E-post: kund@borlange-energi.se
Adress: Borlänge Energi Nygårdsvägen 9 781 70 Borlänge
Intranät

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här