Borlänge kommun

Avfallskuponger

För hushållen ingår återvinningscentralen-service i taxan men inte för företag. Därför måste företag betala för att nyttja återvinningscentralen. Detta görs med hjälp av avfallskuponger/företagsbiljett.

Kuponger finns att köpa av personalen vid vågen.

Betalas i efterhand mot faktura.

1 kupong - 320 kr/st
10 kuponger - 2700 kr
20 kuponger - 5000 kr
30 kuponger - 6900 kr

Avfallskupong behövs inte för:

 • Wellpapp
 • Metallskrot
 • Elektronik
 • Ljuskällor
 • Batterier, inkl. bilbatterier
 • Förpackningar till Återvinningsstation

Biljetter ska lämnas för:

 • Brännbart
 • Deponi
 • Trä
 • Däck och Däck med fälg, max 8 st
 • Impregnerat trä
 • Stubbar
 • Trädgårdsavfall
 • Ris
 • Gips
 • Aska
 • Asbest – företag ska väga in – plastas

Vi har inga möjligheter att ta emot farligt avfall för företag och hänvisar därför till privata aktörer.