Borlänge kommuns logotyp
Medarbetare på Fågelmyra återvinningcentral

Fågelmyra för företag

För hushållen ingår återvinningscentralen-service i taxan men inte för företag. Därför måste företag betala för att nyttja återvinningscentralen. Detta görs med hjälp av avfallskuponger/företagsbiljett.

Kuponger finns att köpa av personalen vid vågen. Betalas i efterhand mot faktura.
Priser för avfallskuponger

Avfallskupong behövs inte för:
Wellpapp, Metallskrot, Elektronik, Ljuskällor, Batterier, inkl. bilbatterier eller Förpackningar till Återvinningsstation

Vi har inga möjligheter att ta emot farligt avfall för företag och hänvisar därför till den privata marknaden.
Läs mer hos Naturvårdsverket om avfallsregistret

Priser för avlämning av avfall

Avfall kan också lämnas via invägning över fordonsvåg.
Prislista Företag invägning Pdf, 435.3 kB.

Avfall till deponi

Nedanstående deponeringsregler gäller för dig som företagare:

1 Karaktärisering
Blankett ska alltid fyllas i:
Grundläggande karaktärisering för avfall till deponi samt massor för Pdf, 139.7 kB.
konstruktion Pdf, 139.7 kB.
Läs mer om karaktärisering

2 Farligt avfall ska laktestas.
Fågelmyra återvinningscentral deponerar inte farligt avfall.


Aktuell information

Nya regler för företag som lämnar elavfall

Från och med nu behöver du som företagare ha med dig ett avlämnarintyg för att få lämna elavfall, vitvaror, kyl&frys, batterier och ljuskällor på Fågelmyra Avfallsanläggning.

Regeringen har infört nya regler för att kunna kontrollera hur farligt avfall hanteras och transporteras inom landet. Det innebär att alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in och behandlar farligt avfall ska rapportera sin hantering av elavfall till Naturvårdsverkets avfallsregister.

För dig som företagskund hos oss på Fågelmyra Återvinningscentral innebär det att du visar upp och överlämnar ett utskrivet avlämnarintyg för oss som vi scannar och sparar. Avlämnarintyget skapas på El-Kretsens hemsida där du uppmanas att fylla i vilken typ av elavfall du vill lämna, dess uppskattade vikt, var avfallet uppstod samt kontakt- och företagsuppgifter. Intyget kommer till dig via e-post så att du kan skriva ut det, ta med det och lämna till oss.

Du behöver som verksamhetsavlämnare ett nytt avlämnarintyg per tillfälle och avfallsslag.

Här kan du skapa avlämnarintyget:

Elkretsen - Avlämnarintyg

 

Dala Återbyggdepå tar emot överblivet byggmaterial

Byggavfall utgör en stor del av våra avfallsströmmar och att deponera och förbränna av avfallet innebär stort resursslöseri och ger en betydande klimat- och miljöpåverkan. Om rester från rivning, nybyggnation och renovering istället kan tas omhand och få nya användningsområden kan stora miljövinster och även ekonomiska vinster göras. Du som företag kan lämna material direkt till
Dala återbyggdepå

Töm säcken - från och med 1 november 2020

Med målet att återvinna mer och bränna mindre tar vi, från och med 1 november, inte längre emot stängda mörka sopsäckar på återvinningscentralen Fågelmyra. Detta gäller både privatpersoner och företag.
Läs mer

Nya regler för sortering av bygg- och rivningsavfall

Den 1 augusti 2020 börjar nya bestämmelser att gälla för den som hanterar bygg- och rivningsavfall. Den som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera ut vissa avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och från annat avfall. Kraven motsvarar bestämmelser i avfallsdirektivet. Den som samlar in bygg- och rivningsavfall som har sorterats ut ska samla in de avfallsslagen separat. Syftet med utsorteringskraven är att komma högre upp i avfallshierarkin så att både förberedelse för återanvändning och materialåtervinning kan öka. Utsorteringskraven kommer att ge ökade förutsättningar för att kunna åstadkomma fler cirkulära flöden av material inom bygg- och rivningsverksamheter.
Läs mer hos Naturvårdsverket

  • Ingen giltig användare vald.

Senast uppdaterad:

Telefon: 0243-730 00
E-post: kund@borlange-energi.se
Adress: Borlänge Energi Nygårdsvägen 9 781 70 Borlänge
Intranät

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här