Snödagbok

Här i Snödagboken kan du läsa om pågående arbete med snöröjning, sandning och annan vinterväghållning.

  • Cykelvägar och centrum är alltid prioriterat och där plogar vi när det kommit 4-6 cm snö. Åtgärdstiden är ca 6-10 timmar. Sandning vid behov.
  • För våra högtrafikerade vägnät gäller upp till fem centimeter och dessa saltas när behov finns och temperaturen är den rätta.
  • Vi kallar ut snöröjningsmaskinerna till bostadsgator och enskilda vägar vid ett snödjup om minst 8 centimeter. Åtgärdstiden är 6-10 timmar.

__________________________________________________________

2021-01-11
Priovägnätet samt gång & cykelvägar plogas med start  9:30 Övriga vägnätet påbörjas under eftermiddagen.

2021-01-10
Priovägnätet snöröjs och saltas samt alla gång- & cykelvägar + Centrum och Tunabyggen snöröjs med start 12:30

2020-12-31
Priovägnätet samt gång- och cykelvägar snöröjs med start 05:00.

2020-12-29
Priovägnätet samt gång & cykelvägar i Skräddarbacken snöröjs nu på morgonen.

2020-12-23
Gång & cykelvägar sandas under eftermiddagen.

2020-12-15
Priovägnätet samt gång & cykelvägar i skräddarbacken snöröjs på morgonen start kl. 07.

2020-12-11
Priovägnätet saltas på morgonen.

2020-12-01
Priovägnätet saltas på morgonen och gång & cykelvägar sandas
Bostads gatorna sandas med början kl13:00

 

EPiTrace logger