Vad tycker du om nedskräpning?

06 september 2019

Just nu gör vi en mätning där du som bor i Borlänge kommun har möjlighet att svara på några frågor om nedskräpning. Enkäten tar några minuter att fylla i och är viktig för det fortsatta arbetet för ett rent och trevligt Borlänge. Svara på enkäten.

Samtliga kommuner länet har målsättningar i sin Avfallsplan som säger att nedskräpning ska minska i tätorter, naturområden samt längs sjöar och vattendrag

Nedskräpning är att slänga eller lämna föremål av olika karaktär på marken, t.ex. fimpar, godispapper, snabbmatsförpackningar, påsar, burkar, flaskor.

Gå till enkäten

EPiTrace logger