Efter besöket - jobba vidare

www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/7-9
Energifallet är ett ämnesövergripande läromedel om energi och hållbar utveckling med färdiga övningar och inspirerande filmer, bildspel och det digitala bokverktyget Klassens Energibok. Här finns både laborativa övningar samt diskussions- och värderingsövningar. Materialet är omfattande, men det fungerar utmärkt att använda delar av det.

www.energikunskap.se
Sidan ligger under Energimyndigheten. Här hittar ni mycket fakta om energi i Faktabasen. Det finns även en speciell sida där man som lärare får inspiration, tips och idéer; Lärarrummet.

www.miljoportalen.se/energi
På den här sidan beskrivs bl a skillnaden mellan förnybar och icke förnybar energi, olika energikällor och olika värmesystem som man kan ha i hemmet. Man kan även hitta information om framtidens energi.

www.framtidsfron.se
Framtidsfrön är en ideell förening med syfte att främja det entreprenöriella lärandet och vänder sig till grundskolans alla nivåer. På sidan hittar ni Make a difference där elever får använda sin kreativitet och uppfinningsrikedom för att lösa problem åt verkliga uppdragsgivare. Materialet är digitalt och alla uppdrag är verklighetsbaserade dilemman som företag/organisationer har identifierat inom områden som miljö, etik och moral.

www.wwf.se/utbildning_kalkylator
Här hittar ni världsnaturfonden WWFs kalkylator för beräkning av skolors eller enskilda elevers ekologiska fotavtryck. Att beräkna sitt ekologiska fotavtryck ger en begriplig modell av hur mycket man belastar miljön.

EPiTrace logger