Schysst Elhandel

Inget konstigt med det egentligen. För oss på Borlänge Energi har kundnöjdhet och kundnytta alltid varit högsta prioritet.

Det finns tyvärr idag elkunder som känner sig vilseledda av elhandlare som med övertygande marknadsföring lyckats övertala dem till elavtal de sedan ångrar, men får svårt att backa ur. Därför har Energiföretagen Sverige nu tagit fram en certifiering - Schysst elhandel - som endast tilldelas seriösa elleverantörer.

Att vi nu är certifierade innebär att vi förbundit oss till att hålla 17 särskilt uppställda kundlöften. För oss på Borlänge Energi stämmer dessa löften väl överens med hur vi redan jobbar. Att du som kund ska vara trygg med oss som leverantör, få ett tydligt pris, korrekt information, ångerrätt etc. Certifieringen ändrar därför inte vårt sätt att arbeta, men blir ett verktyg för oss att alltid stämma av mot. Är det här schysst? Dessutom märker vi när vi hjälper kunder som råkat illa ut på annat håll, att certifieringen behövs. Därför vi vill stötta initiativet och arbetar för att sprida information om ”Schysst elhandel” så att våra kunder får lättare att välja rätt.

Mer information om Borlänge Energis löften och om Schysst elhandel kan du läsa på sid 24 i vår kundtidning ”Angeläget” nummer 1 2019.
Tidningen hittar du här i pdf format.

Läs också mer om Schysst elhandel hos Energiföretagen
Energiföretagen - Schysst Elhandel

Om du har funderingar kring ditt elavtal är du alltid välkommen att kontakta oss.

EPiTrace logger