Länk till startsidan

Priser

Brukningsavgifter 2014 inkl moms

 

Vatten & avlopp tillsammans Enbart vatten Enbart avlopp
Fast avgift, villa 2 325 kr/år 1 230 kr/år 1 095 kr/år
Förbrukningsavgift med mätare, kr/kbm 12,70 kr/m3 5,51 kr/m3 7,19 kr
Förbrukningsavgift utan mätare, kr/lägenhet (200 m3/år) 2 495 kr/år 935 kr/år 1 560 kr/år
Dagvattenavgift 335 kr/år       

 

Anläggningsavgifter, normalvilla

Vatten + spillvatten + dagvatten 84 000 kr
Vatten + spillvatten 67 200 kr
Vatten 39 480 kr
Spillvatten 49 140 kr

 

 

Skriv ut