Länk till startsidan

Borlängevatten

Under ett år renas totalt 5 325 000 m3 avloppsvatten i Borlänge. Vårt största reningsverk, i Fagersta by, tar emot 95 procent av avloppsvattnet. En fettmottagning har byggts för att lösa problemet med den ökade mängden fett i våra avloppsledningar. Här tar vi emot fett från fettavskiljare i Dalarna.

Vi har många anledningar till att vara nöjda med vårt samarbete inom Vatten & Avlopp, men mest glada är vi nog för vårt välsmakande Borlängevatten - drickbart direkt från källan!

Skriv ut