Länk till startsidan

Borlängevatten - drickbart direkt från källan

Borlängevattnet är helt utan tillsatser.I

 Borlänge har tre grundvattentäkter där vi tar upp dricksvatten från:

  • Lennheden Vattenverk
  • Tjärna Vattenverk
  • Frostbrunnsdalen

Grundvattnet, som tas upp från Badelundaåsen, är så bra att det inte behöver renas eller få tillsättning av kemikalier. Det är drickbart direkt från källan!

Varje dygn levererar vi 16 000 000 liter vatten

  • 13 800 000 liter per dygn till privatpersoner
  • 2 200 000 liter per dygn till industrin
  • Varje borlängebo använder ca. 180 liter vatten per dygn

Under ett år renas totalt 5 325 000 m3 avloppsvatten i Borlänge. Vårt största reningsverk, i Fagersta by, tar emot 95 procent av avloppsvattnet. En fettmottagning har byggts för att lösa problemet med den ökade mängden fett i våra avloppsledningar. Här tar vi emot fett från fettavskiljare i Dalarna.

Skriv ut