Tillstånd

Växtlighet som skymmer sikten

Här kan du läsa mer om siktens betydelse för säkerheten på bostadsgator, och vad du som fastighetsägare kan göra för att förbättra den. Se i dokument till höger.

 

Allmänna Lokala Ordningsföreskrifter

De allmänna lokala föreskrifterna hittar du på Borlänge kommuns hemsida. Se i länkar till höger.

Lokala Trafikföreskrifter (LTF)

Utöver de trafikregler som gäller enligt lag eller förordning, får särskilda trafikregler meddelas i form av lokala trafikföreskrifter.

En Lokal Trafikföreskrift kan exempelvis vara

  • Ett förbud mot stannande och/eller parkering
  • En hastighetsbegränsning
  • Ett förbud mot trafik med motordrivna fordon
  • Förbud eller påbud att köra åt en viss riktning

Vad de lokala trafikföreskrifterna kan avse och vilken myndighet som beslutar dem beror på olika faktorer, det regleras i 10 kapitlet i Trafikförordningen (1998:1276). Kommunen beslutar om lokala trafikföreskrifter för vägar där kommunen är en väghållningsmyndighet. Föreskrifter om hastighet, stannande och parkering beslutas alltid av kommunen för alla vägar som ligger inom kommunens tättbebyggda områden. Tättbebyggt område beslutas också av kommunen.

Från och med den 1 juli 2010 lagras de lokala trafikföreskrifterna i en rikstäckande databas, du hittar dem på Transportstyrelsens hemsida, se i länkar till höger. 

Vill du läsa mer om regler vid:

  • Cykelöverfart
  • Körning i cirkulationsplats
  • Obevakade övergångställen

Se i länkar till höger.

 

EPiTrace logger