Parkering

P-avgifter i centrum

I centrum finns det parkeringsautomater monterade där det är möjligt att betala med mynt, bensin- eller betalkort.

Sex timmars parkering är tillåtet med följande avgifter:

  • 1 kr per timme för första och andra timmen
  • 10 kr per timme för tredje och fjärde timmen
  • 20 kr per timme för femte och sjätte timmen

Avgiften för dygnsparkering blir 20 kr per dygn.

Du parkerar gratis på stora parkeringen vid Galaxen. Du bör dock ha en p-skiva då den gäller på andra parkeringar i kommunen.

Följande kartor visar parkeringar i centrum, se i dokument till höger:

  1. Parkeringskarta centrum med avgifter
  2. Arbetsparkeringar

 

Regler för datumparkering och övrig parkering

Dessa skyltar innebär att man dagar med jämna datum ska parkera på den sida av gatan som har udda adressnummer och på dagar med udda datum på den sida som har jämna adressnummer.

Under dokument till höger kan du se i vilka områden datumparkering gäller.

I Borlänge gäller datumparkering alla dagar kl 00.00 - 16.00.

 

Årskort för dygnsparkering

Du kan köpa årskort för att parkera på dygnsparkeringar i Borlänge centrum. Årskort gäller på dygnsparkeringar enligt karta, se i dokument till höger. Vid ansökan anges vilken dygnsparkering som ska användas, se i dokument till höger för ansökan.

Kostnad för årskortet är 3 600 kr/år inkl. moms. 
Årskortet ska placeras fullt synligt i framrutan.

Gällande regler beträffande fordonsslag, uppställningssätt och uppställningstid ska iakttagas.

EPiTrace logger