Länk till startsidan

Blomlådor på bostadsgator

Blomlåda som farthinder i Skräddarbacken.Sedan 1994 är det boende själva som ansvarar för och bekostar blomlådor som sätts ut som farthinder i villaområden.

  • I Borlänge finns varje sommar mellan 150-200 stycken blomlådor utplaserade på våra bostadsgator i villaområden.
  • Blomlådorna får vara utplacerade perioden 1 maj - 30 september, under förutsättning att gatorna vårstädats/sopats före den 1 maj.

Vill du veta mer?
Läs mer i dokumentet till höger eller kontakta oss på trafik.

Tävling
Varje år utser vi tillsammans med våra landskapsarkitekter den vackraste blomlådan. Priser delas ut till de två vackraste blomarrangemangen.

Skriv ut

Kontakta oss

Öppet: Måndag-fredag 07.30-16.00
Trafik
Telefon: 0243-730 60