Länk till startsidan

Blomlådor på bostadsgator

Blomlåda som farthinder i Skräddarbacken.Sedan 1994 är det boende själva som ansvarar för och bekostar blomlådor som sätts ut som farthinder i villaområden.

  • I Borlänge finns varje sommar mellan 150-200 stycken blomlådor utplaserade på våra bostadsgator i villaområden.
  • Blomlådorna får vara utplacerade perioden 1 maj - 30 september, under förutsättning att gatorna vårstädats/sopats före den 1 maj.

Vill du veta mer?
Läs mer i dokumentet till höger eller kontakta oss på trafik.

Skriv ut

Kontakta oss

Öppet: Måndag-fredag 07.30-16.00
Trafik
Telefon: 0243-730 60