Länk till startsidan

Skogsmark

Bild på blommorHälften av parkmarken, ca 300 ha, består av skog.
Vår ambition är att utföra gallringar successivt och på ett sätt som tar hänsyn till dem som utnyttjar skogen för lek och promenader, enskilda tomtägares olika önskemål samt skogens naturvärde.

Tips!

Ta en promenad i Nygårdsravinen. Där har vi anlagt en stig med spänger mm för att göra det möjligt att vandra i den förut mycket otillgängliga ravinen.

 

 

 

 

Skriv ut