Länk till startsidan

Miljöer att utveckla och vårda

I Liljekvistska parken kan du spela boule.Vi planerar och utvecklar kommunens:

  • Parker och lekplatser
  • Bostadsnära skogar
  • Grönremsor längs gator
  • Utsmyckning och möblering av gågator och torg
  • Nya parkområden

Den praktiska skötseln utförs av våra egna parkarbetare eller av entreprenörer.

Sommarblommor drivs upp i egna växthus i Yttermora. Där finns också en träddepå där träden får stå på tillväxt innan de planteras ut i  parkerna.

När det gäller skolgårdar och dagistomter, lekplatser på gårdar, kommunal mark som ska bebyggas, naturreservat och skogsmark utan anknytning till bebyggelse hänvisar vi till kommunens fastighetskontor, Hållbar samhällsbyggnad, miljökontoret samt Tunabyggen.

Skriv ut