Vinterväghållning

Till vinterväghållning hör snöröjning, halkbekämpning och snöbortforsling i centrumområdet.

Snöröjning

  • Påbörjas vid ett snödjup på minst 4-5 cm beroende på typ av köryta.
  • Normalt ska snöröjningen vara färdig inom -4-8 timmar.

Halkbekämpning

  • Vi använder främst sand och krossgrus vid bekämpning av halka, ibland används även salt på större vägar.
  • Tänk på att det är du som villaägare som är ansvarig för hur trottoaren utanför din tomt ser ut.

Snövallar


Vid snöröjning bildas snövallar vid infarter. Trots detta går det inte att undvika att vallar uppkommer och vi hoppas att du har överseende med detta.

Bortforsling av snö

  • Snö i centrum forslas bort kontinuerligt, dock normalt inte efter varje snöfall.

Frågor och svar


Klicka på dokumentet här intill för att få svar gällande vinterväghållning.