Länk till startsidan

Asfaltunderhåll

Varje år asfalteras ca 3 % av totala asfaltytan.

Sedan slutet av 80-talet har vi arbetat med att tillvarata överbliven asfalt från grävningsarbeten och ombyggnader. Den överblivna asfalten har sedan återvunnits till ny asfaltbeläggning eller använts som vanligt grusmaterial.

Under 2006 började vi ta till vara uppsopad sand. Denna används som tillskott vid nytillverkning av asfalt.
Erfarenheterna är mycket goda.

Tack vare att vi nu tar tillvara all sand vid sopar upp behöver vi inte belasta Fågelmyra.

Skriv ut