Länk till startsidan

Gör din felanmälan här

Om felet inte är akut fyll i formuläret längre ned på sidan.
Vid akuta problem med värme, el, vatten eller avlopp gör du felanmälan
dygnet runt på telefon 0243-730 60. 

Elnät:
 • Är huvudsäkringarna hela?

  Detta kontrollerar du lättast genom att helt enkelt byta ut säkringarna och se om strömmen kommer tillbaka.
 • Har jordfelsbrytaren löst ut?

  Skruva ur alla gruppsäkringar på elcentralen och slå till jordfelsbrytaren. Skruva sedan i en säkring i taget tills jordfelsbrytaren löser ut.  Den säkring som får jordfelsbrytaren att lösa ut är den grupp det är fel på. Kontakta elinstallatör för felavhjälpning.
 • Har din granne ström?

  Om grannen har ström ligger felet i din egen anläggning. Saknar grannen ström ring felanmälan på telefon 0243-730 60.
Fjärrvärme:
 • Kontakta felanmälan på telefon 0243-730 60 för information.
Vatten:
 • Missfärgat vatten?

  Spola i kranarna, försvinner inte missfärgningarna kontakta felanmälan på telefon 0243-730 60.
 • Har du inget vatten?

  Har ett installationsjobb utförts i fastigheten kan kranen vid vattenmätaren blivit avglömd och ej öppnats. Om inget installationsjobb utförts kontakta felanmälan på
  telefon 0243-730 60.
Avlopp:
 • Det låter i avloppet?

  Kontakta felanmälan på telefon 0243-730 60.
 • Det kommer upp vatten ur golvbrunnen?

  Kontakta felanmälan på telefon 0243-730 60.
Avfall:
 • Fastfruset
 • Kärlen blev inte tömda
 • Missat att ställa ut kärlen
Gata:
 • Hål i gatan
 • Tät dagvattenbrunn
 • Krossat glas på gatan/cykelvägen
Parker:
 • Latrintunnan är full
 • Träd som gått av, eller lutar mycket
 • Oklippt grönyta
Stadsnät:
 • Har du problem med stadsnätet?

  Du ska alltid kontakta din tjänsteleverantör för att göra en felanmälan. Kontaktuppgifter hittar du under fliken Stadsnät.

 

 

Här gör du din felanmälan

Namn*
Adress*
Postadress*
Telefon*
E-post*
Feltyp*Ärende
 Fält markerade med * är obligatoriska
 

Skriv ut

Kontakta oss

Telefon: 0243-730 60
Öppet: vardagar 07.30-16.00
Skicka e-post

Besöksadress:
Nygårdsvägen 9

Felanmälan utanför kontorstid
Telefon: 0243-730 60, du kopplas då till SOS Alarm