Länk till startsidan

Din kontakt med elföretaget

Här hittar du en ordlista som förklarar de flesta ord och formuleringar som används inom el.

Denna ordlista har tagits fram av Svensk Energi och syftet är att den ska underlätta kontakten mellan energibolag och kunder - att samma begrepp ska användas i hela branschen.

Informationen hittar du till höger i dokument.
Skriv ut