Studiebesök och utbildning

Vi erbjuder alla grundskolor och gymnasieskolor i Borlänge att besöka våra anläggningar. Bokningen sköts genom Kundcenter.
Det finns olika studiebesökspaket att välja på:

 • Fågelmyra återvinningscentral
  Här berättar vi hur avfallet behandlas, sorteras och återvinns. På komposteringsanläggningen tar vi hand om det komposterbara avfallet.
  Studiebesöket tar ca 1,5-2 timmar.
 • Borlänge reningsverk
  Här visar vi hur vårt avloppsvatten tas om hand och renas innan det släpps ut i Dalälven.
  Studiebesöket tar ca 1-1,5 timme.
 • Bäckelund
  Här visar vi hur det brännbara avfallet eldas och blir värme och el.
  Studiebesöket tar ca 2 timmar.

Har ni andra önskemål om studiebesök är ni välkomna att kontakta oss för diskussion.

EPiTrace logger