Studiebesök och utbildning

Vi erbjuder alla grundskolor och gymnasieskolor i Borlänge att besöka våra anläggningar. Studiebesöken arrangeras i samarbete med Framtidsmuseet.

Borlänge kommuns klasser behöver inte boka tider själva. Tider skickas ut till klassen ca 1 månad i förväg. Besöket bekräftas av respektive klasslärare. För mer frågor kontakta: info@framtidsmuseet.se

Det finns olika studiebesökspaket att välja på:

Studiebesök på Fågelmyra
Årskurs 3
.
Tid: 90 min

Studiebesök Läsåret 2016/2017:
24 oktober-10 november

Rundvandring på återvinningscentralen och en sorteringsaktivitet. Hur sorterar vi bäst och vad händer med våra sopor? Buss hämtar och lämnar på skolan.

Studiebesök Vatten
Vattenverket i Lennheden/Borlänge reningsverk
Årskurs 6. 90 min

Studiebesök Läsåret 2016/2017:
27 september-20 oktober

Klasserna får besöka vattenverket i Lennhedens och avloppsreningsverket i Fagersta by. Eleverna får en rundvandring i anläggningarna. Buss hämtar och lämnar på skolan.

Studiebesök Bäckelund
Årskurs 9.
Beräknad tid: 90 minuter

Studiebesök Läsåret 2016/2017:
7-22 september

Studiebesök på Bäckelunds kraftvärmeverk. Här bränns sopor för att producera fjärrvärme och elektricitet till Borlänge. Eleverna får en workshop om energi och en rundvandring i anläggningen.

Har ni andra önskemål om studiebesök är ni välkomna att kontakta oss för diskussion.

EPiTrace logger