Länk till startsidan

Dotterföretag/delägda företag

Dotterföretag

AB Borlänge Energi Elnät
Ägarandel 100%

Delägda företag

Lennheden Vatten AB
Ägarandel 50%

Energiråd Sverige AB
Ägarandel 50% (tom 2011-12-31)

Skriv ut