Länk till startsidan

Fjärrvärme eller närvärme?

Fjärrvärme

Som namnet säger handlar det om värme som kommer från en avlägsen plats. Istället för att varje hus har en egen värmepanna levereras värme från en gemensam värme­anläggning. En fjärrvärmeanläggning kan eldas med olika slags bränslen.

Närvärme

Närvärme betyder att en värmeanläggning är belägen i nära anslutning till bebyggelse, alltså nära kunden. Närvärmeanläggningen försörjer ett begränsat område och är dessutom ekonomiskt självbärande. Området har alltså en egen värmetaxa. I Borlänge har vi närvärmeanläggningar i bl.a. Ornäs och Torsång.
Skriv ut