Länk till startsidan

Så här fungerar fjärrvärme

Principen för fjärrvärme är enkel. En gemensam värmeanläggning, som i huvudsak eldas med flis och avfall, samt spill- och restvärme från våra industier, värmer upp vatten som distribueras via isolerade rör i marken till varje ansluten fastighet.

I varje hus överförs värme via värmeväxlare till fastighetens egna värmesystem. Det sker alltså ingen blandning av fjärrvärmevatten och husets egna system. Därefter går det avkylda fjärrvärmevattnet tillbaka till värmekällan för att åter värmas upp. Cirkeln är sluten.

Skriv ut