Ny/ändrad elanläggning

Vid förfrågan om anslutning av nytt abonnemang till elnätet används dokumentet Förfrågan - ny elanläggning, se till höger.
Ifylld Förfrågan - ny elanläggning skickas eller lämnas till oss.

Vi skickar därefter prisuppgift samt övriga installationsbestämmelser till dig.

Efter beställningen

Efter din beställning kommer vi att skicka ett Installationsmedgivande och Färdiganmälan av elinstallation. I denna finns uppgifter som elinstallatören kan behöva för dimensionering av anläggning samt ditt kommande unika anläggningsnummer (GS1 nummer).

Färdiganmälan skickar du till oss när du vill få anläggningen inkopplad. Efter det kommer vi och besiktigar mätarskåpet och servisledningen, installerar mätare och kopplar in anläggningen till elnätet.

Endast för elinstallatörer - för- och färdiganmälan - används vid servisändring

Blanketten för- och färdiganmälan används inte för ny elanläggning/nyanslutning.

Ladda ner blanketten För- och färdiganmälan som ligger i högerkolumnen.