Länk till startsidan

Vindkraft

Du som är elhandelskund hos oss erbjuds att köpa vindkraftsandelar och på så sätt vara med i utvecklingen av miljövänlig el.

Bakgrund

Bild på ett vindkraftverk.Borlänge Energi är delägare i Dala Vind AB. Dala Vind AB bygger vindkraftverk främst åt Dala Vindkraft Ekonomisk förening och åt sig själv. Bolaget ägs av bland annat energibolag och skogsbolag i regionen, andra företag samt privatpersoner. Det är genom Dala Vindkraft Ekonomisk förening som du som elhandelskund hos oss har möjlighet att köpa vindkraftsandelar.

Utvecklingen

Dala Vindkraft Ekonomisk förening startades 2006. Föreningen äger och förvaltar vindkraftverk samt säljer VindEl till sina andelsägare. Andelsutbud sker inför start av varje nytt vindkraftprojekt och distribueras till intressenterna i den turordning som intresseanmälan inkommit. Förutsättningen för andelsägande är att du är kund hos Borlänge Energi och att du är medlem i föreningen med minst en andel.

Möjligheten

En andel motsvarar rätten att köpa 100 kWh alternativt 1 000 kWh vindel per år, beroende på vilken vindkraftpark du köper andelar i. Kompletterande behov av el, upp till ditt årsbehov/förbrukning köper du som andelsägare genom Borlänge Energi. Dala Kraft sköter administrationen för
Dala Vindkraft Ekonomisk Förening.

Skriv ut